czym jest Adwent dla chrześcijanina?

Czym jest Adwent dla chrześcijanina?

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Czym jest Adwent dla współczesnego chrześcijanina? Czym powinien być Adwent dla dzisiejszego chrześcijanina XXI wieku? To pytanie jest dzisiaj bardzo ważne, bowiem we współczesnym świecie konsumpcji, u tak wielu młodych i starszych zatraca się po prostu istota chrześcijaństwa.

Adwent 2021
Przygotuj drogę jezusowi

Adwent dla każdego chrześcijanina to czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. To łacińskie słowo adventus, to nic innego jak tłumaczenie greckiego słowa epifaneia i parusia. Pierwotne w Rzymie, termin ten oznaczał przybycie dostojnika, władcy i objęcie pełnionego przez niego urzędu, rzeczywiste i widoczne objęcie władzy.  

W chrześcijaństwie Adwent oznaczał zarówno przyjście, Wcielenie Chrystusa, jak i określał ważny dla każdego chrześcijanina fakt Jego  powtórnego przyjścia w chwale. Dlatego człowiek wierzący, powinien przeżywać Adwent z perspektywy osobistego przygotowania się na ostateczne spotkanie z Chrystusem, Panem i Zbawicielem. Trzeba tutaj jasno podkreślić, że jest to współcześnie duże wyzwanie dla człowieka, który tak często porusza się w świecie łatwych, czyli niewymagających  i powierzchownych treści, a przez to nie umie wejść w zrozumienie istoty Adwentu, nie umie podejść do tego czasu w rzeczywistości wiary. Adwent bowiem dla odkrycia jego istoty wymaga właśnie podejścia w wierze, inaczej pozostanie tylko jakąś niezrozumiałą ceremonią.


Adwent dla odkrycia jego istoty wymaga postawy wiary, inaczej pozostanie tylko jakąś kolejną, niezrozumiałą ceremonią z dzieciństwa.


Ten okres liturgiczny jest tak ważny w przygotowaniu siebie do przeżycia i zrozumienia wielkiej tajemnicy Wcielenia Chrystusa, tajemnicy Narodzenia Pańskiego. To bowiem przez Wcielenie, Bóg objawia się człowiekowi w ludzkim ciele. Jest to jednocześnie czas, kiedy przez to pierwsze przyjście Jezusa, dusza człowieka ma każdego dnia kierować się ku Jego powtórnemu przyjściu na końcu czasów, które nadaje sens całemu życiu chrześcijanina.

Tak więc adwent wymaga postawy nie tylko naznaczonej wiarą, ale i postawy aktywnej i radosnej. W pierwszej części Adwentu bardzo silnie akcentowane jest oczekiwanie na drugie, powtórne przyjście Chrystusa w dniu ostatecznym, natomiast druga część Adwentu jest już przygotowaniem wiernych na spotkanie z narodzonym Chrystusem przy żłóbku.

 

Adwent 2021

Adwent dla chrześcijanina, to czas szczególny, który każdego z nas powinien motywować do szczególnej refleksji i podejmowania kroków ku celowi, którym jest Jezus.


Adwent – to czas przygotowania się do Bożego Narodzenia i okres ten rozpoczyna się od pierwszych nieszporów I niedzieli Adwentu przypadającej kalendarzowo między 27 listopada a 3 grudnia. Adwent  obejmuje 4 niedziele, a jego zwieńczeniem są pierwsze nieszpory Bożego Narodzenia. Pierwsze dwie niedziele Adwentu podejmują bardzo mocno motyw oczekiwania na ostateczne przyjście Chrystusa, a druga połowa Adwentu kieruje myśli wierzących na przygotowanie do Bożego Narodzenia. III niedziela Adwentu to niedziela radości, nazywana w Kościele „gaudete”. Liturgia w tym dniu sprawowana jest w kolorze różowym, w odróżnieniu od pozostałych niedzieli Adwentu, gdzie dominuje kolor fioletowy, będący kolorem wskazującym na czas refleksji. Teksty formularza tej niedzieli pełne są radosnych wezwań, np.: „Radujcie się, Pan jest blisko”.

Nie dla halloween  Adwent dla chrześcijanina, to czas szczególny, który każdego powinien motywować do szczególnej refleksji i podejmowania kroków w kierunku realizowania spraw Bożych w swoim życiu odważniej niż dotychczas. To doskonały czas na pogłębienie życia wiary i przede wszystkim osobistej więzi z Panem, który tak widocznie i czytelnie  nadchodzi. To również doskonały czas na zastanowienie jaka jest moja relacja z Bogiem, jaka jest moja wiara i na czym koncentruję się w przeżywaniu tego czasu.

Jest to też czas, który każdemu chrześcijaninowi przypomina prawdę o naszym życiu, o tym, że wciąż jesteśmy w drodze i konieczna jest każdego dnia nasza gotowość, oczekiwanie na przyjście Jezusa, i właśnie w Adwencie przypomina nam o naszym nieuchronnym, ostatecznym spotkaniu z Jezusem. W Adwencie bowiem nie chodzi tylko o przygotowanie pięknej choinki i potrenowanie śpiewanie kolęd, ale to odkrywanie na nowo, że w naszym życiu na ziemi każdego dnia jesteśmy pielgrzymami po drodze wiary, którzy zmierzają ku celowi, jakim ma być Jezus, jakim jest spotkanie z Nim w domu Ojca. Czy jednak rozumiemy to i potrafimy dzisiaj tak właśnie przeżywać Adwent?  Czy nasze serce nie pozostaje skoncentrowane na światowych gadżetach, które bardzo skutecznie kierują nasze życie na drogę zapomnienia i porzucenia Boga?.
Absolwent teologii i teologii duchowości, zawodowo zajmuje się również informatyką. Jego zainteresowaniem jest duchowość we współczesnym świecie, wpływ nowoczesnych mediów i ponowoczesnej kultury informatycznej na współczesną wiarę i kondycję duchową społeczeństwa w ponowoczesnym świecie i Kościele.

Jacek Zamarski

replikizegark.pl

home