Filmy o Biblii

Filmy o Biblii na katechezę - seria "BibleProject polski" (HD)

 

Czym jest Biblia?

Historia biblijna

Gatunki literackie w Biblii

Biblia jako żydowska literatura medytacyjna

Fabuła w biblijnych tekstach narracyjnych

Bohaterowie w biblijnych tekstach narracyjnych

Miejsce akcji w biblijnych tekstach narracyjnych

Schematy kompozycyjne w biblijnych tekstach narracyjnych

Sztuka poezji biblijnej. Znaczenie poezji biblijnej

Metafory w poezji biblijnej

Księga Psalmów

Księgi Prorockie

Księga Przysłów

Księga Koheleta

Księga Hioba

Narodziny Jezusa: Ewangelia wg św. Łukasza 1–2

Chrzest Jezusa: Ewangelia wg św. Łukasza 3–9

Syn marnotrawny: Ewangelia wg św. Łukasza 9–19

Ukrzyżowanie Jezusa: Ewangelia wg św. Łukasza 19–23

Zmartwychwstanie Jezusa: Ewangelia wg św. Łukasza 24

Zesłanie Ducha Świętego: Dzieje Apostolskie 1–7

Apostoł Paweł: Dzieje Apostolskie 8–12

Podróże misyjne Pawła: Dzieje Apostolskie 13–20

W drodze do Rzymu: Dzieje Apostolskie 21–28

Wprowadzenie: Nowy Testament (Księgi NT)

Omówienie: Ewangelia wg św. Mateusza, część 1 (rozdz. 1-13)

Omówienie: Ewangelia wg św. Mateusza, część 2 (rozdz. 14-28)

Omówienie: Ewangelia wg św. Marka

Omówienie: Ewangelia wg św. Jana, część 1 (rozdziały 1-12)

Omówienie: Ewangelia wg św. Jana, część 2 (rozdziały 13-21)

Omówienie: Ewangelia wg św. Łukasza, część 1 (rozdziały 1-9)

Omówienie: Ewangelia wg św. Łukasza, część 2 (rozdziały 9-24)

Omówienie: Dzieje Apostolskie, część 1 (rozdziały 1-12)

Omówienie: Dzieje Apostolskie, część 2 (rozdziały 13-28)

Omówienie: List do Rzymian, część 1 (rozdziały 1-4)

Omówienie: List do Rzymian, część 2 (rozdziały 5-16)

replikizegark.pl

home